overons
Algemene voorwaarden
 • HOME
 • Algemene voorwaarden

Privacy policy

Dit is het privacystatement van Stahl Electromach, gevestigd aan de Jan Tinbergenstraat 193 Hengelo en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 06040491.

Hoe wij om gaan met informatie

Stahl houdt zich bij de verwerking van jouw persoonsgegevens aan de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens (waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming, AVG)

Hieronder lees je meer over welke persoonsgegevens wij van je verwerken, hoe wij dit doen, waarom en wat jouw rechten zijn.

Verwerking persoonsgegevens en doeleinden

Bij gebruikmaking en het bezoek van de website www.werkenbijStahl.nl verwerkt Stahl de volgende persoonsgegevens voor de hieronder genoemde doeleinden.

Om uitvoering te kunnen geven aan uw verzoeken, verwerken wij:

 • indien u onze website bezoekt: uw voorkeursinstelling door middel van het plaatsen van functionele cookies. Dit doen wij zodat de website optimaal werkt voor u. Meer hierover leest u in onze Cookieverklaring.
 • wanneer je via het contact- of bel-me-terug formulier op onze website contact met ons zoekt: jouw naam, (e-mail)adres, telefoonnummer, en eventuele andere (persoons)gegevens die je met ons deelt, waaronder uiteraard jouw opmerking (verzoek, vraag of klacht). Dit doen wij om kennis van jouw opmerking te kunnen nemen, met je in contact te treden en je van het verloop van de behandeling op de hoogte te houden.
 • Indien jij je opgeeft voor onze nieuwsbrieven: jouw naam en e-mailadres. Dit doen wij om je te informeren over de ontwikkelingen binnen Stahl en over onze diensten. Als je hier niet langer prijs op stelt, kun je je uitschrijven via een link in de betreffende mailing.
 • indien u een een document aanvraagt: uw naam en e-mailadres. Dit doen wij om te verifiëren of het om een valide download gaat.

Zonder over de bovenbedoelde gegevens te beschikken, kunnen wij niet aan uw verzoeken voldoen.

In het kader van ons gerechtvaardigd belang (het kunnen verbeteren van onze website en in het kader van de naleving van wet- en regelgeving) verwerken wij:

 • bij een bezoek aan onze website: de unieke identificatie en statistieken betreffende bekeken pagina’s, verkeer van en naar de website, het tijdstip van uw bezoek, de verwijzende URL, de eventueel door jou gebruikte keywords, het door jou gebruikte besturingssysteem, de door u gebruikte browser, specificaties over het door u gebruikte toestel of apparaat, jouw IP-adres en, indien door jou opgegeven, uw naam en e-mailadres. Deze gegevens helpen ons om de belangstelling voor onze website te kunnen meten en het gebruikersgemak van de website te bevorderen.
 • naar aanleiding van klachten of meldingen: gegevens over (vermeende) inbreuken op intellectuele eigendomsrechten en/of overig onrechtmatig handelen. Daarnaast kunnen wij overgaan tot het verstrekken van (persoons)gegevens aan derden, zoals rechthebbenden, toezichthouders, Belastingdienst, justitie, politie en andere opsporingsinstanties, indien Stahl daartoe verplicht is op grond van wet- en regelgeving of daartoe aanleiding ziet op grond van dit statement.

Cookies

Indien u hiervoor toestemming hebt gegeven via de instellingen in de cookiebanner, worden bij een bezoek aan onze website door middel van cookies:

 • gegevens verwerkt m.b.t. de pagina’s die u hebt bezocht, om zo een profiel op te bouwen aan de hand van uw online surfgedrag. Met behulp van deze gegevens kunnen wij de advertenties van Stahl zoveel mogelijk afstemmen op uw profiel;
 • gegevens verwerkt die wij ophalen bij derden, waaronder bij social media bedrijven. Met behulp van deze gegevens kunnen wij, door profilering, u de voor u relevante content laten zien op onze website;
 • gegevens verwerkt door de in onze cookieverklaring genoemde derde partijen. Voor deze verwerkingen gelden de privacyverklaringen van die betreffende partijen.